Ovan har du en skala för våra känslor:

Känsloskalan visar att även allt du känner har en viss frekvens. Varje känsla skapar en fysisk respons i din kropp och varje cell vibrerar av den frekvens som din känsla. Högst upp hittar du det som är högvibrerande, skapande och hälsofrämjande. Lägre ner finns det mer lågtvibrerande, ibland destruktiva känslor som också i längden påverkar ditt immunförsvar negativt.

Du skiftar konstant mellan olika känslor men tricket är att inte fastna i de långsamma vibrationerna för länge. Genom att medvetet förstå vad du känner och att du kan påverka ditt känsloläge genom tankar och kunskap styr du ditt mående.

Högst på skalan hittar du kärlek, glädje, frid och upplysning. Av dem är glädje den känsla du snabbast kan ge dig själv även när livet är mörkt och svårt.

 

Även våra chakran har en färgfrekvens och vibrerar. Energicenter som utgörs av energiknutar där kroppens meridianer möts kallas för chakran.

De 7 huvudsakliga chakran är placerade längs med ryggraden och är kopplade till det endokrina systemet och dess körtlar. Inom yogan beskrivs dessa energicentra som mycket centrala för vår hälsa. När dessa energicentra är i obalans eller blockerade påverkar det även vår fysiska hälsa. Omvänt, när vi stimulerar chakrasystemet till balans ges kroppen förutsättningar att vara i bättre hälsa.

Som framgår längst ner på bilden är färger kopplade till varje chakra. Och eftersom chakran vibrerar så är dom även kopplade till toner därav sound healing. Ljud har använts i olika kulturer i tusentals år som ett verktyg för helande.

Oavsett om det är genom användning av mantran som hos hindierna, Icaros (medicinmelodier) från olika ursprungsbefolkningar från Central- och Sydamerika, eller Pythagoras användning av intervall och frekvens, har dessa olika tekniker alla samma avsikt: att flytta oss från en obalans till en plats för balans.

Att musik och ljud påverkar oss på olika sätt, det vet vi alla. Enligt vetenskapen så är allt uppbyggt av energi, vibrationer och rytmer. Liksom all massa har sin energifrekvens så har också alla kroppens organ och chakran det, sin egen "ton". Om det uppstår obalans i kroppen så kan tonen i kroppen bli "falsk". Det kan ge blockeringar som kan orsaka ett sämre hälsotillstånd. Genom ljudhealing så kan man "stämma" kroppen till sin rätta frekvens.

Ljudet påverkar oss inte bara fysiskt utan även psykiskt, känslomässigt och själsligt eftersom allt hänger samman i en helhet.

Hur går det till? En ljudterapibehandling är både en passiv och deltagande upplevelse. Den passiva aspekten är att du blir mer avslappnad genom att lägga dig ner och sakta ner andningen. Genom att göra detta förbereder du dig för att bli mottagare av ljud. Det är på denna plats av stillhet som du deltar genom att bli mer öppen och medveten om varje ljud som kommer in. Ljud hjälper till att skapa vägen till denna plats av stillhet på samma sätt som ett mantra hjälper dig att komma fram till den stilla punkten av meditation.

Några av verktygen man kan använda är röst, trumspel, stämgafflar och Himalayasångskålar mm. Det är viktigt att notera att medvetenhet spelar en stor roll i vår egen läkning. Rösttoning är en otroligt kraftfull övning som ger oss förmågan att finjustera vårt största vibrationsinstrument: vår egen kropp.

Det finns enkla, men effektiva andningsövningar och vokala toningsövningar som man kan införa i sin dagliga rutin, för att hjälpa till att få en större känsla av balans i livet.

Vad kan ljud läka? Att använda ljud som terapi kan ge goda resultat för en mängd olika problem, till exempel som:

⦁ Sömnstörningar

⦁ Ångest

⦁ Depression

⦁ Stresshantering

⦁ PTSD

⦁ Depression

⦁ Smärthantering

Vi påverkas av vår miljö. Det är viktigt att tänka på vilken typ av ljud vi tar in från våra livsmiljöer. Höga ljud kan höja våra stressnivåer, skapa obalanser i vårt nervsystem, sänka vår immunitet och i extrema fall orsaka hörselnedsättning.

Arbetsplatser och yrken där buller kan överstiga 80 dB(A) är:

Militär, restaurang och nöjesbransch, förskolor, mekanisk industri, gruvindustri, byggnadsarbeten, mark- och anläggning, verkstäder och metallarbete. På dom flesta ställen kan man använda hörselskydd men där det inte går är det viktigt med att jobba med att förbättra akustik och ha kortare arbetstid.

Restaurangpersonal runt om världen utsätts dagligen för värden upp till 110 dB under flera timmar.

Musiker måste vara speciellt försiktiga med sin hörsel. Studier visar att professionella musiker drabbas fyra gånger oftare av hörselskador än den normala befolkningen.

När vi är stressade förändras hela vårt förhållande till ljud, och vanliga vardagsljud kan förstoras och bidra till stressens återkopplingscykel, vilket förstärker den ännu mer.

Genom att använda ljudterapitekniker kan vi bli bättre lyssnare och mer medvetna om de ljud vi tar in. Många av oss har redan en ganska god förståelse för fördelarna med hälsosam kost, och detsamma bör gälla ljud.

Detta är ytterligare ett exempel där mindfulnessövningar som sång och rösttoning kan hjälpa oss att hitta ett centrum och känna oss jordade. När vi gör det, när vi har de där stressiga trigger-ögonblicken, kan vi vara bättre rustade att uppskatta och urskilja ljuden mer eftersom vår egen unika symfoni ständigt händer omkring oss, snarare än att känna oss överväldigade av slumpmässig kakofoni.

Vår kropp, sinne och ande vill alltid röra sig i en riktning mot balans, men vi har ofta för mycket yttre stimulans och buller och inte tillräckligt med tid att ägna åt oss själva, vilket kan hindra oss från att uppnå ett bättre tillstånd av harmoni. Ljud har ett sätt att hjälpa oss att komma till källan till denna inre frid som vi alla önskar.